Doradztwo marketingowe

Audyt marketingowy

Odkrywamy i wskazujemy zyskowne obszary działań Twojej Firmy.

Zanim przejdziemy do konkretnych rozwiązań, starannie analizujemy specyfikę rynku,
przyglądamy się konkurencji i badamy wnętrze firmy.

Wnikliwie diagnozujemy działania firmy oraz jej otoczenie, aby przedstawić główne kierunki rozwoju biznesu
i pomóc Naszym Klientom dostosować się do zmieniających wymagań rynkowych.

Strategia

Chcemy, żebyś inwestował mądrze.

Tworzymy całościową wizję działania dla Twojej firmy. Określamy konkretne cele,
dopasowujemy narzędzia do ich realizacji i spinamy budżety wydatków, w których trzeba się
zmieścić.  Opracowujemy strategie budowania marki, nowych produktów,
komunikacji i obsługi klienta.

Koordynacja

Staniemy się dla Twojej firmy zewnętrznym działem marketingu.

Nie musisz sam rekrutować specjalistów i martwić się o realizacje swoich działań rynkowych. Przejmiemy te obowiązki na siebie, podejmując stałą współpracę przy koordynacji działań marketingowych. Oferujemy opiekę nad komunikacją marketingową, działaniami promocyjnymi, kontakt z zewnętrznymi dostawcami, nadzór i kontrolę wykonania materiałów reklamowych i promocyjnych oraz cykliczne raportowanie z wszelkich naszych działań.

Szkolenia i rozwój

Twoi pracownicy i ich kompetencje są największym kapitałem firmy.

Wspieramy Naszych Klientów i ich pracowników w rozwoju umiejętności i kompetencji biznesowych. Oferta szkoleń, seminariów, programów trenerskich lub coachingu dostosowana jest do potrzeb szkoleniowych firm.

Dodatkowo przygotowaliśmy nasze autorskie propozycje szkoleń z zakresu kształtowania wizerunku, obsługi klienta i komunikacji interpersonalnej. W każdym przypadku dopasujemy ich program do potrzeb Twojej Firmy.

Badania rynku

BADANIA WIZERUNKU

Wiedza i świadomość klientów na temat Twojej Marki, skojarzenia z nią związane, uczucia, emocje i postawy, jakie wykazują klienci, czy ich motywacja do zakupu Twoich produktów czy usług to tylko niektóre zagadnienia, które możemy zgłębić wykonując badania wizerunkowe. Informacje te są niezbędne do dalszych działań marketingowych i rozwoju marki.  Realizujemy badania wizerunkowe zarówno z wykorzystaniem metod  ilościowych, jak i jakościowych

BADANIA OPINII KLIENTÓW

Wiedza o zachowaniach klientów jest niezwykle ważna z punktu widzenia kluczowych decyzji marketingowych. Chcielibyśmy znać, co kieruje ich wyborami, jakim wpływom podlegają, czy są zadowoleni z naszych produktów i czy będą do nas wracać. W sposób kompleksowy opierając się o badania ad hoc lub badania panelowe i trackingowe zdobywamy informacje i dane o zachowaniach klientów.

TAJEMNICZY KLIENT

Wizerunek firmy budowany jest w dużej mierze przez profesjonalną i empatyczną obsługę klienta. Ocena poziomu obsługi klienta w firmie, weryfikacja postaw, zachowań i zaangażowania pracowników firmy pozwala na lepsze dostosowanie obsługi klienta do oczekiwań i wymagań rynku. Wykonywane badanie pozwala monitorować poziom obsługi klienta, wdrażać politykę i standardy systemu jakości obsługi. Badanie przeprowadzane jest za pomocą obserwacji niejawnej, w której audytor wciela się w postać klienta firmy.

PROJEKTY INDYWIDUALNE

Realizujemy indywidualne projekty badawcze dostosowane do potrzeb Naszych Klientów. Na podstawie informacji od Klienta opracowujemy plan badania rynku, jego realizacji i dostarczania wyników z badania.

Branding

PLAN ROZWOJU MARKI

Prawdziwa marka oparta jest o wartości i zaufanie.

Możemy zbudować markę od początku lub przygotować plan jej dalszego rozwoju. Analizujemy pozycję Twojej marki, tworzymy wizję i jej główne komunikatory i dostosowujemy przekaz do osiągnięcia pozytywnego skojarzenia marki przez klienta. Koncentrujemy się na odróżnieniu Twojej Marki od konkurentów.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Mamy wiele pomysłów na Twoją Markę.

W sposób kreatywny i unikalny przygotowujemy system identyfikacji wizualnej. Opracowujemy i rozwijamy logo oraz wszelkie elementy i symbole tożsamości wizualnej Twojej Firmy.

KAMPANIE MARKETINGOWE

Receptą jest spójna i zintegrowana komunikacja.

Realizujemy kampanie marketingowe z pełnym zakresem działań promocyjnych. Możemy przygotować materiały sprzedażowe, koordynować działania promocyjne, jak i opracowywać indywidualne programy komunikacji marketingowej. Wesprzemy Twoją firmę w kontaktach z mediami, przy produkcji materiałów, czy komunikacji wewnętrznej z pracownikami.

EVENTY

Spotkania z innymi inspirują i motywują.

Jesteśmy specjalistami w organizowaniu eventów dla firm, pracowników i społeczności. Dbamy o organizację, przygotowujemy scenariusze spotkań, tworzymy niepowtarzalny nastrój i atmosferę wydarzeń. Pomagamy Naszym Klientom w przygotowaniu przemówień i prezentacji publicznych.

Placówki medyczne

PROCES OBSŁUGI PACJENTA

Wspieramy placówki medyczne w budowaniu efektywnego procesu obsługi pacjenta.

Komunikacja - rozwijamy i szkolimy personel firmy w zakresie komunikacji z pacjentem, skutecznego prezentowania i udzielenia informacji pacjentowi, sposobów nawiązywania rozmowy i radzenia sobie z sytuacjami problemowymi.

Standardy - tworzymy zasady standardów obsługi pacjenta oraz program działań w sferze komunikacji, zachowań i postaw pracowników, zasad dress codu podnoszących profesjonalizm procesu obsługi pacjenta.

Organizacja - wspieramy placówki we wprowadzaniu i monitorowaniu organizacji obsługi pacjenta, usprawnieniu i efektywności tego procesu, przepływowi informacji pomiędzy komórkami w placówce, optymalizacji systemu informatycznego do potrzeb procesu obsługi pacjenta.

AUDYT

Przeprowadzamy audyty marketingowe pozycji rynkowej i procesów wewnętrznych firm.

Pozycja rynkowa placówki medycznej na rynku lokalnym, regionalnym lub krajowym
z wykonaniem analizy porównawczej z placówkami konkurencyjnymi.

Proces obsługi pacjenta ze wskazaniem ścieżki pacjenta oraz wytycznych do tworzenia standardów
obsługi pacjenta w odniesienia do pracy rejestracji i personelu medycznego.

Organizacja procesów i procedur, stanowisk i komórek włączonych w obsługę pacjenta.

Komunikacja wewnętrzna w firmie.

Dokumentacja medyczna i handlowa, system gromadzenia i przetwarzania
danych medycznych, osobowych i marketingowych.

Wizerunek i kondycja marki, ocena systemu identyfikacji wizualnej firmy.

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU

Oferujemy kompleksowe usługi promocji i kształtowania marki.

Ocenę dotychczasowego potencjału i postrzegania placówki przez właścicieli,
menedżerów, personel medyczny i administracyjny oraz pacjentów

Identyfikację mocnych i słabych stron marki placówki medycznej

Wyznaczenie kluczowych obszarów kształtowania wizerunku oraz najważniejszych
elementów i wartości, stanowiących komunikatory marki

Kompleksowy system identyfikacji wizualnej

Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych

Projekt strony www i jego wdrożenie


Prometa jest firmą doradczo-szkoleniową z zakresu usług marketingowych. Udzielamy wsparcia w zakresie planowania, opracowywania i wdrażania strategii oraz programów marketingowych firmy. Wykonujemy analizy wizerunku firmy i oceny marki oraz badania poziomu zadowolenia klienta, doradzamy oraz przygotowujemy firmy do wdrożenia nowych rozwiązań i kierunków rozwoju. Świadczymy usługi z zakresu zarządzania obsługą klienta z wykorzystaniem badań Tajemniczy Klient oraz pomiarów satysfakcji klientów i pracowników firmy.

Oferujemy szkolenia i seminaria z obszaru komunikacji marketingowej, obsługi klienta oraz kształtowania wizerunku.

Firmę tworzy zespół ekspertów, praktyków biznesu i trenerów. To ludzie otwarci na problemy biznesu, którzy poprzez swoją wiedzę, doświadczenie i pasję kreują nowe rozwiązania i dzielą się nimi z Naszymi Klientami.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
dr Anna Sibińska, Właściciel

dr Anna Sibińska

Specjalizuję się w realizacji projektów marketingowych, których celem jest tworzenie skutecznych rozwiązań w budowaniu marki i kształtowaniu konkurencyjnego wizerunku firmy.

Wykorzystując sprawdzone narzędzia badań rynku i konsumenta, techniki i metody rozwoju
i szkoleń oraz opierając się na doświadczeniu własnym i współpracowników wspieram firmy
w realizacji ich zamierzonych celów.

Nasi klienci:

Babice 109, 95-083 Lutomiersk
+48 503 828 026
prometa@prometa.pl